+420 602 713 456
Vytváříme aplikace budoucnosti

O firmě

Firma BMI SYSTEM CZECH, a.s. působí na trhu informačních technologií od roku 2000. Firma je zaměřená na ucelené dodávky informačních systémů (dále jen IS), e-learning a školení v oblasti IT.

Základní informace o poskytovaných řešeních

Naše řešení jsou dány požadavky zákazníků. Spolupráce se zákazníkem začíná analýzou problémů a potřeb, návrhem řešení a předprodejními konzultacemi, pokračuje dodávkou a implementací produktů, vyškolením jednotlivých uživatelů i správců a dál pokračuje i po uplynutí záruky na dodávku servisem a podporou uživatelů.

Důležitou charakteristikou dodávek je systémová integrace, tedy nastavení všech dodaných produktů z oblasti informačních technologií do funkčního celku. Dbáme na konzistentnost produktového portfolia technologií tak, aby všechny podporované produkty vyhovovaly příslušným standardům.

Vývoj na zákazku

Od prvopočátku existence firmy se orientujeme na dodávky specifických řešení, které jsou mnohdy spojeny s realizací informačních systémů dle potřeb zákazníka. Součástí zavádění informačních systémů organizací je odborné vedení projektu a systémová integrace všech nezbytných komponent. V projektu využívají naši pracovníci nejen svých profesionálních znalostí a zkušeností, ale i odpovídající metodiky projektování a nejmodernější vývojová prostředí.

Naše řešení se orientují na střední a velké zákazníky, požadující komplexní zajištění všech služeb. K nim patří zejména vstupní analýza potřeb organizace, reinženýring stávajících procesů, komplexní návrh řešení, detailní analýza požadovaných funkcí, programová realizace, příprava komponent a systémová integrace, implementace, školení a podpora rutinního provozu.